uDkAnt

er et dansk tidsskrift, der præsenterer tidens litteratur. Næste nummer kommer 6. juni. uDkAnt er et godt eksempel på at litteraturen er levende i Danmark, og er for dig der gerne vil følge med i hvad der sker i dansk litteratur. Det er vores ambition, at tidsskriftet med tiden vokser sig til et betydende blad for læsere, både dig som bare gerne vil læse god litteratur, men også for vores kommende generationer, der gerne skulle vedblive med at få god bevidsthedsudvidende litteratur du kan stole på. Det er stadig en sandhed, at litteraturen, læsning og skrivning er noget der er dannende for mennesket, og det er det vi vil.

Så er uDkAnt #6 på gaden. Det er et herligt og fedt tidsskrift. Du kommer til at møde Simon Grotian, Trisse Gejl og mange flere vildt dygtige forfattere.

Sig ja tak til vores nyhedsbrev, der udkommer fire til seks gange om året.

Det siger andre om uDkAnt:

Tusind tak for uDkAn t. Jeg modtog tidsskriftet i fredags, og jeg er så glad for det. God papirkvalitet, smuk grafik. Det ligger så godt i hånden. Peter Béliath